Lappean-Ääverkosken osakaskunnan VUOSIKOKOUS pidetään lauantaina 28.5.2022 klo 14.00 osoitteessa Lappeantie 251, Lappean Lohi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä kokouksen sihteerillä. – Toimitsija