Lappean-Ääverkosken osakaskunnan VUOSIKOKOUS pidetään lauantaina 20.4.2019 klo 14.00 osoitteessa Lappeantie 251, Lappean Lohi. Käsitellään sääntömääräiset asiat, päätetään yhteisen vesialueen kalastusoikeuden vastaanottamisesta. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä kokouksen sihteerillä. – Toimitsija